Localitatea în trecut

Câteva fotografii de referinţă care amintesc de vremuri apuse, dar pline de însemnătate pentru ce este astăzi  municipiul  nostru, Topliţa. Loc de transhumanţă,  zonă de tranzit, loc de pribegie pentru unii, vatră de cultură şi cămin pentru alţii.