Ocupații, obiceiuri, meserii, meșteșuguri

Dacă fotografiile nu descriu mai nimic despre munca pe ogor, iar veșmintele nu ilustrează o zi cu specific de sărbătoare (a iernii, a primăverii, a verii, a toamnei, a familiei, a bisericii sau a vreunei realizări din comunitate) atunci poate aflăm ceva despre o grea și riscantă ocupație pe care o aveau bărbații, aceea de plutaș pe Mureș. Astfel, una din îndeletnicirile specifice ale locuitorilor zonei era plutăritul. Specificul natural, necesitatea de a asigura cele necesare familiei şi de a-și da pruncii la școală, de asemenea, condițiile istorice, oportunitățile de a face comerț cu lemn etc, convergeau spre practicarea acestei ocupații dificile. (…)

Multe din unele fotografii cuprind și elemente care denotă diverse alte meserii importante. Aceste meserii se pot recunoaşte în fotografiile de mai jos.